CÔNG TY NHHH ĐÔNG NAM DƯỢC MINH NHI

DONG NAM PHARMACEUTICAL CO., LTD

Sản Xuất Cao Dược Liệu - Trà Thảo Dược Truyền Thống 
Hotline: 0985.539.518 - 0944.820.225
Cơ Sở 1: Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị
Cơ Sở 2: Định Tường - Yên Định - Thanh Hóa
Lương Y: LÊ HỒNG DONG 
{Hội Viên Hội Y Học Dân Tộc Việt Nam}   


THẢO DƯỢC MINH NHI - THẢO DƯỢC BẢO VỆ SỨC KHỎE